Lokale komercyjne
Grzegórzki Park


Oferujemy powierzchnie handlowo-usługowe w budynkach mieszkalnych
 przy ul. Płk. Francesco Nullo w Krakowie.

 Lista lokali do wynajęcia:

Kliknij na wiersz zawierający dane lokalu, aby zobaczyć jego rzut.
Klikając na nazwę kolumny możesz posortować listę układając np. od największego do najmniejszego lub od najtańszego do najdroższego.

Nr
Budynek
Piętro
Powierzchnia *
Status
Cena **
U5 Budynek 1 1 230,00 m2 Wolne 60 zł netto za m2 + opłaty adm.

Nr
Budynek
Piętro
Powierzchnia *
Status
Cena **
U1 Budynek A5 0 135,75 m2 Wolne 60 zł netto za m2 + opłaty adm.
U2 Budynek A5 0 94,51 m2 Zarezerwowane 60 zł netto za m2 + opłaty adm.

Nr
Budynek
Piętro
Powierzchnia *
Status
Cena **
LU1 Budynek A6 0 94,00 m2 Wolne 60 zł netto za m2 + opłaty adm.
LU2 Budynek A6 0 251,00 m2 Wolne 60 zł netto za m2 + opłaty adm.

* - Powierzchnia podana w m2 szacunkowo. Dokładny obmiar przy odbiorze lokalu.
** - Wszystkie ceny w PLN netto.

Dostępność lokalu w budynku 1 : lokale gotowe.
Dostępność lokali w budynku A5 : III / IV kwartał 2019.
Dostępność lokali w budynku A6: IV kw. 2020/ I kw. 2021.

 Szczegóły oferty:

Parking zewnętrzny dla klientów lokali usługowych inwestycji Grzegórzki Park: 60 miejsc – bezpłatny postój do 1,5 godz., dostęp ograniczony szlabanem.


Proponowane warunki najmu:

 • Czynsz najmu powierzchni usługowo-handlowej – 56zł/m2 - 60 zł/m2 + VAT
 • Czas trwania umowy - minimum 3 lata
 • Zabezpieczenie umowy - kaucja lub gwarancja bankowa w wysokości 2-3 czynszów na cały czas funkcjonowania Najmu
 • Czynsz waloryzowany o wskaźnik inflacyjny uzgodniony przez Strony


Najemca ponosić będzie dodatkowe opłaty wynikające z tytułu funkcjonowania we wspólnocie:

 • Koszty eksploatacyjne budynku około 5,50 zł/m2 + VAT – w tym ciężary publiczno-prawne – tj. użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości 
 • Zaliczka na koszty remontów około 1,00 zł/m2 + VAT
 • Administracja około 0,70 zł/m2 + VAT
 • Monitoring (kamery zewnętrzne) – 200 zł + VAT

Powyższe opłaty są opłatami przewidywanymi i mogą ulec zmianie;

Rozliczenie mediów /media opomiarowane/:

 • opłata za energie elektryczną (własny licznik)
 • opłata za zużytą zimną wodę i odprowadzenie ścieków – 10,34 zł/m3 + VAT
 • opłata za podgrzanie wody - zaliczka około 12,50 zł/m3 + VAT
 • opłata za centralne ogrzewanie – zaliczka około 2,00 zł/m2 + VAT
 • opłata za wywóz śmieci - według zadeklarowanej ilości odpadów przez Najemcę i wskaźnika nagromadzenia odpadów

Rozliczenie mediów wg wskazań liczników.

Standard i wyposażenie lokalu (stan deweloperski) - prace po stronie Wynajmującego:

1. Lokal o wysokości minimum 2,7 m
2. Konstrukcja nośna żelbetowa
3. Ściany elewacyjne parteru i I piętra obłożone kamieniem naturalnym
4. Witryna frontowa - stolarka aluminiowa
5. Lokal wydzielony od pozostałej części budynku zgodnie z załączoną koncepcją podziału
6. Ściany wytynkowane przygotowane pod malowanie lub płytki
7. Posadzka cementowa – umożliwiająca bezpośrednie położenie płytek na kleju
8. Doprowadzenie mediów w miejsce wskazane, należy określić moc elektryczną. Lokal wyposażony w wentylację mechaniczną - możliwość instalacji klimatyzacji
9. Zasilanie elektryczne doprowadzone we wskazane miejsce pod tablicę bezpiecznikową
10. Wynajmujący udostępni miejsce pod reklamę
11. Zagospodarowanie zewnętrzne – drogi dojazdowe, parkingi
12. Drzwi wejściowe do lokalu aluminiowe

Szczegóły pod numerami telefonów: +48 728 429 638; e-mail: lokaleuslugowe@inter-bud.pl